Mgfaulkner

2,265 Points Remaining
Lv. 3
860 / 3,125

Hajimemashita! Watakushi wa mukashi ni Nihon ni sunde imashita. Kotoba ga wasuremashita to kanji mo dekinai desu. Grad school de benkyoo shite imasu kara gengo ga hitsuyo desu. Benkyoo shimashoo!


Achievements

Mgfaulkner finished the quiz 'Isn't にも A Fish?' and scored 76%

4 months ago

Mgfaulkner unlocked the drill 'You Deserve It'

4 months ago

Mgfaulkner completed the lesson 'Take A Kanji Break'

4 months ago

Mgfaulkner unlocked the drill 'And Back Again'

4 months ago

Mgfaulkner unlocked the drill 'Passing A Few Adjectives'

4 months ago

Mgfaulkner completed the lesson 'An い Adjective History'

4 months ago

Mgfaulkner unlocked the drill 'May I Have Some TEa?'

4 months ago

Mgfaulkner completed the lesson 'One More Te-Form!'

4 months ago

Mgfaulkner unlocked the drill 'Am I a Control Freak!?'

4 months ago

Mgfaulkner completed the lesson 'Dos And Don'ts'

4 months ago